Basel 1, 2 and 3 and Nepalese banking sector (बासेल १, २ र ३, र नेपाली बैंकिंग क्षेत्र ) by बीएन घर्ती

By बीएन घर्ती  (श्रोत ) २०७३ साउनबाट बाणिज्य बैंकहरुमा बासेल–३ पूर्णरुपमा लागू हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस…

0 Comments
Close Menu